• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Публікації співробітників кафедри в 2015 році.

Прочитано 1829 раз
Монографії (одноосібні, колективні)
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1.
Литвинова С.,
Корицька Г.,
Сокол І, інші
Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія (за заг. ред. С.Г.Литвинової) К. : ЦП «Компринт», 2015. – c.84-103
 
Навчальні посібники
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Чернікова Л.А., Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Шакотько В.В. Інформатика : 7-й кл. : робочий зошит Гриф МОН (лист ІІТЗО від 22.05.2015 № 141/12-Г-315) Київ : Ґенеза, 2015. – 96 с. : іл.
2. Чернікова Л.А., Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Шакотько В.В. Інформатика : практ. роботи і завдання для тематичного оцінювання : 7-й кл. Гриф МОН (лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-837 від 26.06.2015) Київ : Ґенеза, 2015. – 48 с. : іл.
3. Чернікова Л.А., Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Шакотько В.В. Інформатика : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. Гриф МОН (наказ МОН від 20.07.2015 № 777) Київ : Ґенеза, 2015. – 256 с. : іл.
4. Телятник К.В., Курінна А.Ф., Путій Т.М. Стилістика. Культура мовлення. Риторика : для 10-11 кл. Гриф МОН (Протокол комісії МОНУ № 14.1/12-Г-358 від 02.06.2015) Електронний диск. Запоріжжя, 2015
 
Методичні рекомендації
№  Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Чернікова Л.А., Григоренко О.Г., Задорожкіна Я.С., Іванов С.А., Сокол І.М., Телятник К.В., Швець Ю.О. Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2015-2016 н.р. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2015-2016 навчальному році : метод. рекомендації: у 4–х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Ч. І. – Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – C. 15-59.
2. Іванісова С.І. Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в початковій школі у 2015-2016 н.р. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2015-2016 навчальному році : метод. рекомендації: у 4–х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Ч. І. – Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Запоріжжя: Кругозір, 2015.
3. Собакар О.О. Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в основній та старшій школі у 2015-2016 н.р. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2015-2016 навчальному році : метод. рекомендації: у 4–х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Ч. І. – Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Запоріжжя: Кругозір, 2015.
 
Статті у фахових виданнях
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Чернікова Л.А. Освітня он-лайн карта профільного навчання як інноваційна форма розбудови єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 1. – С. 21-27.
2. Сокол І.М. Модель підготовки вчителів в системі післядипломної педагогічної освіти до впровадження квест-технології в освітній процес Інформаційні технології і засоби навчання. – Том 45. – №1. – 2015. – С. 169-175
3. Сокол І.М., Гутарук Н.В. Quest «Zaporizhzhia in Faces» Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 1. – С.15-17
4. Телятник К.В. Взаємодія "вчитель-учень" у навчальному середовищі вчительського веб-ресурсу Нова педагогічна думка, 2015. – № 2. – С. 211-214.
5.
Телятник К.В.
Сокол І.М.
Створення віртуального навчального середовища засобами сучасних Інтернет-технологій  Вісник Запорізького національного університету. – № 1 (24). – 2015. – С.183-191 
6. Сокол І.М. Проведення констатуючого етапу експериментальної роботи щодо перевірки ефективності організаційно-педагогічних  умов формування готовності вчителів впровадження квест-технології в освітній процес  Вісник Запорізького національного університету. – № 1 (24). – 2015. – С.128-137

Статті у міжнародних виданнях
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Чернікова Л.А Организация развития ИТ-компетентности учителей Запорожской области в межкурсовой период Человек как предмет междисциплинарного гуманітарного познания. [сб. научных статей пр. / Отв. ред. Е.В. Федосенко, Л.Ф. Уварова]. – СПб. : НИЦ АРТ, 2015. – С. 430-435.
 
Статті в інших виданнях
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Сокол І.М. Рекомендації щодо оцінювання діяльності учнів під час реалізації навчальних веб-квестів Нова педагогічна думка. – № 2 (82). – 2015. – С.207-211.
2.
Телятник К.В.
Федорец Л.Н.
Подготовка и проведение бинарного урока как формы интеграции учебных дисциплин (из опыта работы) Педагогический поиск, 2015. – №3. – С. 119-123
 
Матеріали конференцій, семінарів (тези, доповіді)
№ п/п Автори Назва роботи Вихідні дані видання
1. Швець Ю.О. Модель планування навчального навантаження суб’єктів процесу комбінованого навчання Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р.  
2. Швець Ю.О. Регіональна програма Запорізької області «Школа сучасних знань» Третя міжнародна науково – практична конференція «MoodleMootUkraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 21-22 травня 2015 р.) : тези доповідей. - К: КНУБА, 2015. – 22 с.
3. Чернікова Л.А., Задорожкіна Я.С. Особливості фахової перепідготовки вчителів інформатики Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р
4. Чернікова Л.А. Використання ІКТ в педагогічній діяльності: проблеми мотивації вчителів (з досвіду роботи Запорізької області) Впровадження ІКТ в освіту : Матеріали Всеукраїнського круглого столу в рамках Шостої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015». – Київ, 2015
5. Чернікова Л.А. Інформатизація освіти регіону: основні напрямки роботи ЗОІППО Актуальні питання навчання інформатики та інтеграції ІКТ в освіту в Україні : Матеріали Всеукраїнського семінару для методистів інформатики ОІППО. – Запоріжжя, 2015
6. Чернікова Л.А. Моніторинг рівня інформатизації освіти Запорізької області Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015
7. Іванісова С.І. Проектирование урокаинформатики в начальной школе в рамках системно-деятельностного подхода. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р.
8. Телятник К.В. Организация взаимодействия «учитель-ученик» в виртуальнойобразовательной бреде учительского веб-ресурса Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р.  
9. Іванов С.А. Концепція впровадження медіа та інформаційної грамотності – в навчальних закладах Запорізької області ІІІ міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи»», 17-18.04.2015. – Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2015. – 407 с.
10. Іванов С.А. Медійна та інформаційна грамотність: від інструменталізму до конструкттивізму Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р. 
11. Іванов С.А., Іванова Л.С. Чи потрібна позитивна психологія українській школі «Проблеми сучасної психології». Збір. наук.пр. Запорізького національного університету. [Електронний ресурс]
12. Іванов С.А., Іванова Л.С. Проблеми впровадження позитивної психології Се-лігмана Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р. 
13. Сокол І.М. Результати опитування вчителів щодо готовності до впровадження квест-технології Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р. 
14.
Сокол І.М.,
Сопін І.М.
Основні помилки при створенні освітнього блогу Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р. 
15. Собакар О.О. Науково методичний супровід розвитку професійної компетентності вчителів інформатики Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2015 р. 
16. Собакар О.О., Бабко Т.М. Особливості активізації професійного саморозвитку вчителів в умовах післядипломної освіти Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : між нар. наук.-практ.конф., 26-27.03.2015.- Суми.-С.19-22., том 2.
17. Собакар О.О., Полевіченко І.О. Методичні рекомендації щодо ведення та перевірки зошитів з математики в загальноосвітніх навчальних закладах ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації" (м.Запоріжжя, у режимі інтернет-конференції, 2015 р. 
18. Сокол І.М. Організація віртуальної методичної роботи  Науково-методичний супровід інноваційної діяльності в умовах малого міста та сільської місцевості (м.Енергодар, 22-23.10.2015)