• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Публікації співробітників центру в 2010 році.

Прочитано 2409 раз
Телятник К.В. Використання сучасних ІКТ в організації навчально-виховного процесу. Методичні рекомендації Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2010-2011 навчальному році. – Запоріжжя, 2010. – С.114-125.
Черникова Л.А. Единое информационно-образовательное пространство Запорожской области: концепция, принципы построения и перспективы развития // газета «Освітянський простір», №13-14, 2010.
Телятник К.В. Единое информационное образовательное пространство региона с точки зрения областной методической службы // Сборник материалов ІІ Международной конференции «Инфо-Стратегия 2010.UA: Общество. Государство. Образование». – Севастополь, 2010.
Телятник К.В. Впровадження в роботу загальноосвітніх навчальних закладів запорізького регіону методів організації навчального та виховного процесу, заснованих на використанні сучасних ІКТ», Всеукраїнська науково-практична конференція «ІКТ в освіті», м. Севастополь, червень
Телятник К.В. Єдиний інформаційний освітній простір як середовище для забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників, Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів сільських регіонів», м.Запоріжжя, квітень
 Крутій К.Л., Чернікова Л.А. Концептуальні основи створення єдиного інформаційного простору вищого навчального закладу (на прикладі Запорізького ІППО)//Сборник научних статей І Международного образовательного форума «Личность в едином образовательном пространстве» под науч. ред. проф. К.Л. Крутий – Запорожье: ООО «ЛИПС» ЛТД, 2010. с.284-286.
Чернікова Л.А. Формування ІКТ компетентності педагогів в контексті розвитку освітнього інформаційного простору регіону //Сборник материалов ІІ Международной конференции «Инфо-Стратегия 2010.UA: Общество. Государство. Образование». – Севастополь, 2010. – с. 36-40.
Чернікова Л.А. Шкільна інформатика як феномен сучасної системи освіти // Комп’ютер у школі та сім’ї. № 2, 2010, с. 14-16.
Чернікова Л.А. Регіональна модель формування ІКТ компетентності педагогів у системі післядипломної освіти // Комп’ютер у школі та сім’ї. № 6, 2010, с. 24-27.
Електронний навчальний посібник «Стилістика. Культура мовлення. Риторика (частина І) для 10—11 класів. (Путій Т.М., Курінна А.Ф., Телятник К.В.). Схвалено для використання в ЗНЗ (протокол комісії з мов національних меншин НМР з питань освіти МОНУ № 4 від 30.06.2010)
Електронний методичний посібник з образотворчого мистецтва, художньої культури та креслення (Башкардін О.М., Телятник К.В.) гриф МОНУ
Інформатика : 9 кл. : зб. завдань / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько.– К. : Генеза, 2010. – 240 с. : іл. (Умовн. друк. арк. 19,5)
Інформатика : 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010. – 296 с. : іл 
Інформатика : 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, профільн. рівень / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010. – 304 с. : іл
Сопіна І.М. Соціальні мережі : [збірник] /упорядник Н. Вовковінська; за наук.ред.канд.фіз-мат.наук В.Лапінського //  Спілкування в мережі Інтернет. – К.: Шкільний світ. – 2010. – С. 76–90.