• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Публікації співробітників центру в 2009 році.

Прочитано 2299 раз
Телятник К.В. Информационная среда учебного заведения и района в контексте развития образования Запорожского региона. Инфо-Стратегия 2009. Общество. Государство. Образование : сборник материалов І Международной конференции. – Самара, 2009. – С.85-87.
Васильченко С.В. Зміст, технології та навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти Інформатика. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2009-2010 навчальному році /Методичні рекомендації (частина 2), Запоріжжя, 2009, с. 205-229.
Васильченко С.В., Чернікова Л.А. Семінар «Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики в 9 класі» в Запорізькій області //«Комп’ютер у школі та сім’ї», №4, 2009, с. 54-56.
Черникова Л.А. Региональный образовательный проект «Формирование и развитие ИКТ-компетентности педагогов Запорожской области» (из опыта работы). //Материалы XVI Международной конференции «RELARN – 2009». Москва – Санкт-Петербург, 2009. с. 297-301.
Черникова Л.А. Создание единого образовательного пространства Запорожской области: организационно-методический аспект // Материалы Первой Международной научно-практической конференции «Инфо-стратегия 2009». Самара, 2009. с. 93-94.
Чернікова Л.А. Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога // Постметодика. № 4, 2009, с. 46-50.
Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. : іл.
Телятник К.В. Проблеми інформаційного супроводу навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу //Завуч. Усе для роботи. №1, 2009
Аджимян О.Р., Сопіна І.М. Авторська програма «Технологія Веб 2.0» / О.Р. Аджимян, І.М. Сопіна // Інформатика. – 2009. – № 38. – С. 4–8.
 Сопіна І.М. Соціальні мережі / І.М. Сопіна // Інформатика. – 2009. – № 43. – С. 17–20
 Сопина И.Н. Использование технологи Веб 2.0 в системе управления общеобразовательным учреждениями / И.Н.Сопина // Тезисы докладов І Международной научно-практической конференции «Инфо-Стратегия 2009» (30 июня-1 июля 2009 г.). – Самара : ООО «Издательство Книга». – 2009 – С.17-18