• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Публікації співробітників центру в 2012 році.

Прочитано 2137 раз
Сокол І.М. Особливості впровадження сучасних інтернет-технологій в систему управління загальноосвітнім навчальним закладом. Інформатика та інформаційні технології в освіті. - № 6. - 2012.- с.49-57
Сокол І.М. Коли необхідно вчитись "безпечному" Інтернету? / І.М. Сокол // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2012. – №8. – С. 28–30
Сокол І.М. Психолого-педагогічні проблеми впровадження мережних професійних об'єднань в освітній процес / І.М. Сокол // Педагогіка та психологія: сучасні проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжн.науково-практичної конференції (3 листопада 2012 року). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2012. – С.121-123.
 Телятник К.В. Організація методичної роботи з відповідальними за інформатизацію регіону в системі післядипломної освіти. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 3. – С. 16-18.
Григоренко О.Г., Керекеш О.М., Сокол І.М., Телятник К.В., Чернікова Л.А. Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2012-2013 н.р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2012–2013 навчальному році : метод. рекомендації: у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ. – Запоріжжя, 2012 : – с. 260-282.
Васильченко С.В. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. Інформатика. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2012—2013 навчальному році: метод. Рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 316 с. - C.152-161
Васильченко С.В. Ресурсно-мережева модель організації системи підвищення кваліфікації вчителів інформатики // Комп’ютер у школі та сім’ї. - №3. - 2012. - C.8-12
Васильченко С.В., Чернікова Л.А. Формальна логіка в школі? - Ми ЗА! // Комп’ютер у школі та сім’ї. - №4. - 2012. - C.5-7
Сокол І.М. Збірка напрацювань вчителів Запорізької області за темою «Безпечний Інтернет» // упоряд.Сокол І.М. – Частина IІ. – Запоріжжя, 2012. - С.60
Сокол І.М. Запорізький портал ЗапоВікі. Шляхи розвитку. / І.М. Сокол // Освітняський простір. – 2012. – № 29. – С. 7
Чернікова Л.А. Науково-методичний супровід ІТ-компетентності вчителів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Діяльність районних методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних технологій». – м.Рівне, 01-02.11.2012
Чернікова Л.А. Регіональна модель формування ІТ-компетентності педагогів Запорізької області в системі післядипломної освіти // Матеріали науково-методичної конференції «Актуальні проблеми створення інформаційно-комунікаційного простору для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників». - м. Черкаси, 2012, с. 52-59.
Чернікова Л.А., Хіврич В.В. Інформатизація освіти Запорізької області як фактор розвитку інформаційного суспільства регіону// Комп’ютер у школі та сім’ї. № 3, 2012, с. 3-7.
Чернікова Л.А. Розподілена модель організації навчання вчителів Запорізької області в галузі ІКТ // Комп’ютер у школі та сім’ї. № 2, 2012, с. 21-26
Васильченко С.В., Морохов О.А. Секреты компьютера (программа факультативного курса по информатике для 5-8 класса) // Інформаційно-методичний журнал "Позашкілля Запоріжжя", № 1, 2012, с. 108-127
Сокол І.М. Освітній веб-квест як інноваційна форма навчання / І.М. Сокол // Збірник праць Сьомої міжн.конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: моделі та інфраструктури» (27-28 листопада 2012 року). – Київ: Видав.дім «Академперіодика», 2012. – С. 97-104. – Теж саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea-2012/3?e=5444579/2547872, вільний
Сокол И.Н. Обучение педагогических работников основам технологии Веб 2.0 (опыт Запорожской области, Украина) / И.Н. Сокол // Инновационные тенденции в дистнционном обучении : труды пятой Международной научно-практической конференции «Полатовские чтения». – М. : Изд-во МЭСИ. – 2012. – С.86-94