• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Публікації співробітників центру в 2011 році.

Прочитано 2048 раз
Русский язык. Интерактивные диктанты: 5-9 класс [Електронний ресурс]: електронний навчальний посібник / Путій Т. М., Телятник К. В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2011.
 Телятник К.В., Крыжко Л.В., Керекеш Е.Н. Формирование и развитие составляющих информатической компетентности работников образования. Личность в едином образовательном пространстве [Електронний ресурс] : електронний зб. наук. пр. Міжнародн. форуму, 2011 рік / ЗОІППО.
Телятник К.В. Построение информационной образовательной среды учебного заведения средствами информационно-коммуникационных технологий. Сборник материалов Научно-практической конференции «Образовательные технологи». – Москва, 2011.
Васильченко С.В., Чернікова Л.А., Федько О.М.  Методичні рекомендації до викладання інформатики у 2011-2012 н.р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2011–2012 навчальному році : метод. рекомендації: у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ. – Запоріжжя, 2011 : – 229 с.
Григоренко О.Г., Сокол І.М., Чернікова Л.А. Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2011–2012 навчальному році : метод. рекомендації: у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина ІІ. – Запоріжжя, 2011 : – 229 с.
Сокол І.М. Загальна характеристика ВікіВікі / І.М. Сокол // Інформатика. – 2011. – № 9-10. – С. 14–17
Сопіна І.М. Створення закладок за допомогою сервісу БобрДобр / І.М. Сопіна // Інформатика. – 2011. – № 9-10. – С. 9–10
Сопіна І.М. Колективний пошук в Інтернет за допомогою соціального сервісу Флексум / І.М. Сопіна // Інформатика. – 2011. – № 11. – С. 8–9
Сокол И.Н. Формирования информационной культуры учащихся средствами технологи Веб 2.0 / И.Н. Сокол // Образовательные технологии 21 века : материалы науч.-практ. конференции «Образовательные технологии» (31 марта 2011 г.). – Москва, 2011 – С.217-219
Сокол І.М. Технологія Веб 2.0. Сайти, блоги, фотосервіси, карти знань / І.М. Сокол – К.: Шкільний світ, 2011. – 128 с.
Сокол І.М. Особливості впровадження сучасних Інтернет-технологій в систему управління загальноосвітнім навчальним закладом [Електронний ресурс] / І.М. Сокол // Електронний збірник наукових праць КЗ "ЗОАППО" ЗОР. – 2011. – № 1/2. – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp2/upravlenie/sokol.pdf, вільний. – Назва з екрану
Сокол І.М. Технології Веб 2.0. Навчальний курс. [Електронний ресурс] : навч. курс. для учнів . — Дніпропетровськ, 2011. — (ТОВ «Інтершкола») — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) . — Назва з контейнера.
Інформатика : Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, профільн. рівень / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл
Інформатика : 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2011. – 304 с. : іл
Чернікова Л.А. Психолого-педагогічні бар’єри в навчанні інформаційно-комунікаційних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти / Л.А. Чернікова // Педагогічні науки та освіта. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 8–9. – С. 120–126.
Хіврич В.В., Чернікова Л.А. Створення єдиного освітнього простору регіону// газета «Освітянський простір», №13-14, 2011.