• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Загальна інформація (0)

Науково-дослідна тема, над якою працює кафедра: 
Формування та розвиток ІТ-компетентності педагогічних працівників та учнів Запорізької області
 
ПІБ Звання Напрями наукових досліджень (згідно контрактів)
Швець Ю.О. кандидат фізико-математичних наук, доцент Дослідження дидактичних можливостей системи управління навчанням Moodle та їх використання при створенні електронних курсів
Чернікова Л.А. кандидат педагогічних наук, доцент Моніторингові дослідження рівня інформатизації навчальних закладів Запорізької області
Іванов С.А. кандидат технічних наук, доцент Формування та розвиток медіа-інформаційної компетентності; Науково-методичний супровід  STEM-освіти
Сокол І.М. кандидат педагогічних наук Впровадження хмарних сервісів в освітній процес
Стадниченко К.В. - Створення освітнього середовища різних рівнів засобами сучасних ІКТ як чинник розвитку ключових компетентностей вчителів та учнів
Собакар О.О. - Дослідження сучасної проблематики підготовки фахівців з інформатики