• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:
Понедельник, 07 Октябрь 2013 14:14

Швець Юлій Олександрович

Посада - завідуючий кафедрою, доцент.
Звання/категорія - кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Функціональні обов’язки - загальне керівництво діяльністю кафедри, науково-методичний супровід впровадження цифрових технологій в освітню діяльність закладів освіти Запорізького регіону.
телефон (моб): 067-284-14-76, телефон (роб): 061-236-30-99
Опубликовано в Співробітники кафедри
Сокол І.М. Організація науково-дослідницької діяльності засобами квест-технології  / І.М. Сокол // Наукові записки Малої академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 256-264
Біла О.В., Григоренко О.Г., Іванов С.А., Кревсун Ю.М., Морзе Н.В., Сокол І.М., Телятник К.В., Чернікова Л.А. Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2013-2014 навчальному році // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2013-2014 навчальному році: метод.рекомендації: у 3-ч ч. / упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова, - Частина ІІ. - Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. - 264с. 
Аджимян О.Р., Сокол І.М. Програма спецкурсу "Мережеві технології Web 2.0" (9-11 класи) / О.Р. Аджимян, І.М. Сокол // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2013. – №4. – С.44-48
Сокол І.М. Квест як сучасна інноваційна технологія навчання / І. М. Сокол // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 7 (50). – С. 168-171
Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників [Електронний ресурс] / І.М. Сокол // Електронний збірник наукових праць КЗ "ЗОІППО" ЗОР. – 2013. – № 3 (13)
Васильченко С.В. Яким бути курсу інформатики в 5-9 класах з 2016 року? // Збірник тез IV Міжнародного освітнього Форуму "Особистість в єдиному освітньому просторі", 2013. - випуск 3 (13)
Васильченко С.В. Активізація творчої складової колективів шкіл-учасників програми Intel® «Шлях до успіху» через обласний фестиваль соціальних проектів // Науково-методичний журнал «Інформатики та інформаційні технології в навчальних закладах», №2, 2013, стр. 42-48
Васильченко С.В.  Інформатика  // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2013-2014 навчальному році: метод.рекомендації: у 3-ч ч. / упоряд. В.Я.Ястребова, Т.Г.Вєрозубова, - Частина ІІ. - Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. - 264с.
Кафедра інформатики та інфораційних технологій в освіті. Навчально-виховний комплекс "Ліцей економіки та інформаційних технологій". Розвиток алгоритмічного мислення учнів на основі використання середовища програмування Scratch  // Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія передового педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області. Випуск 14.  - Запоріжжя:  Акцент Інвест-трейд, 2013. - 176с.
Сокол И.Н. Использование квест-технологии для повышения ИТ-компетентности педагогов / И.Н. Сокол // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии : сб. ст. по материалам XVI междунар. заочной научно-практ. конф., август 2013 г. – М. : Изд. Междунар. центр науки и образования, 2013. – С.160-165
Сокол І.М. Веб-квест як інноваційний метод формування творчої особистості / І.М. Сокол // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2013. – № 2(9). – С.28-31
Сокол И. Обучение педагогических работников основам технологии Веб 2.0 (опыт Запорожской области, Украина): Труды пятой Международной научно-практической конференции "Полатовские чтения - 2012", 08.10-12.11.2012. - М., с.86-94
Сокол И. Н. Использование квест-технологии для повышения ИКТ-грамотности педагогов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – № 12 (декабрь)
Телятник К.В., Сокол І.М. Можливості сучасних інтернет-сервісів щодо створення віртуального навчального середовища. Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. Матер. всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Мукачево, 23.11.2013): у 2-х частинах. – Д.: Видавництво «Інновація», 2013. – ч. 2. – 208 с.
Сокол І.М. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для саморозвитку педагогічних працівників. Тенденції розвитку педагогіки та психології в 21 столітті: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (6-7.12.2013, м.Одеса). Одеса: ГО "Південна фундація педагогіки", 2013. - с.67-72
Сокол И.Н. Международная выставка образовательных методик BETT SHOW 2013/ И.Н. Сокол // Освітняський простір. – 2013. – № 33. – С. 8–9
 
Воскресенье, 17 Февраль 2013 13:44

Кревсун Юрій Миколайович

Посада - методист-координатор (за трудовим договором)
Звання/категорія - вища категорія, учитель-методист, відмінник освіти України.
Функціональні обов’язки - забезпечення функціонування системи «Віртуальна школа юного програміста».
телефон (моб): . 099-444-90-12
Опубликовано в Співробітники кафедри
Воскресенье, 17 Февраль 2013 12:33

Іванов Сергій Аркадійович

Посада - доцент.
Звання/категорія - доцент, кандидат технічних наук.
Функціональні обов’язки - науково-методичний, організаційний, інформаційний супровід впровадження елементів STEM-освіти в освітню діяльність закладів освіти; всеукраїнського експерименту «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику».
телефон (моб): 066-482-28-83, телефон (роб): 061-236-30-99
Опубликовано в Співробітники кафедри
Четверг, 16 Август 2012 14:06

Григоренко Олександр Григорович

Посада - методист-координатор (за трудовим договором)
Звання/категорія - вища категорія.
Функціональні обов’язки: забезпечення функціонування єдиного інформаційно-освітнього простору в Запорізькій області; здійснення програмно-технічного i профілактичного обслуговування комп’ютерної техніки кафедри.
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 097-24-07-692
Опубликовано в Співробітники кафедри
Четверг, 16 Август 2012 14:03

Сокол Ірина Миколаївна

Посада - доцент.
Звання/категорія - кандидат педагогічних наук, магістр управліня навчальними закладами та його підрозділами, вчитель методист вищої категорії.
Функціональні обов’язки - науково-методичний, організаційний, інформаційний супровід впровадження сервісів Веб 2.0, квест-технології, питань з інформаційної безпеки в освітню діяльність закладів освіти.
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 097-918-18-74,  телефон (раб): 061-236-30-99
Опубликовано в Співробітники кафедри
Четверг, 16 Август 2012 13:59

Стадниченко Кіра Валентинівна

Посада - старший викладач.
Звання/категорія - магістр математики, старший учитель вищої категорії.
Функціональні обов’язки - науково-методичний, організаційний, інформаційний супровід впровадження ІКТ та хмарних технологій в освітню діяльність закладів освіти.
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 067-308-21-41,  телефон (роб): 061-236-30-99
Опубликовано в Співробітники кафедри
Четверг, 16 Август 2012 13:51

Чернікова Людмила Антонівна

Посада - проректор з навчально-методичної роботи, доцентр кафедри інформатичної та технологічної освіти.
Звання/категорія - кандидат педагогічних наук, доцент, магістр педагогіки вищої школи, учитель-методист вищої категорії, Заслужений працівник освіти.
Функціональні обов’язки - координаційний супровід інформатизації освіти регіону, концептуальні засади розвитку інформатичної освітньої галузі.
Візитка на ЗапоВікі
телефон (моб): 097-735-65-75, телефон (роб): 061-236-30-92
Опубликовано в Співробітники кафедри
Вторник, 27 Март 2012 12:40

Як нас знайти

Адреса: головний корпус ЗОІППО
вул. Незалежної України, 57-А, м.Запоріжжя, 69035
Кабінет 9, І поверх
Режим роботи: понеділок-пятниця, 8:30-16:30
 
Зупинка транспорту:
 - Зупинка мiського транспорту:  Унiвермаг "Украiна"
 - Зупинка міського транспорту (маршрут 19): Обласне ДАЇ
 
Контактні дані:
Телефон: (061) 236-30-99
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Опубликовано в Наши контакты