• Тел: 061 236-30-99
 • Email: сiit.zp@gmаil.com
 • Ресурси:
Пятница, 26 Октябрь 2012 11:11

Курсова підготовка в 2012 році

Матеріали про курсову підготовку за 2012 рік знаходяться на архівному сайті.
Матеріали про семінари, вебінари, МК та тренінги у 2012 році знаходяться на архівному сайті.
Пятница, 26 Октябрь 2012 11:03

Науково-методичні заходи в 2012 році

Матеріали о науково-методичних заходах 2012 року знаходяться на архівному сайті.
Понедельник, 27 Август 2012 11:54

План роботи НМЦ ІІТО на 2012 рік

 
Науково-методична тема центру:
Формування та розвиток ІТ-компетентності педагогічних працівників та учнів Запорізької області
Основні завдання на 2012 рік:
 • Забезпечення навчання та методичного супроводу учасників інформатизації освіти
 • Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки викладання курсу інформатики
 • Забезпечення організаційного супроводу та методичної підтримки діяльності, спрямованої на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність навчальних закладів та відділів (управлінь) освіти
 • Організація роботи з обдарованими учнями в галузі інформатики та інформаційних технологій.
 • Розбудова єдиного освітнього інформаційного простору Запорізької області.
 
Організація навчального процесу
Скачать  Замовлення на курси вчителів інформатики та ІКТ на 2012 рік.
Скачать  замовлення на проведення тренінгів на 2012 рік на базі опорних шкіл
1. Організація і проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
відкрити  (на попередньому сайті) Графік курсів підвищення кваліфікації
2. Організація і проведення очних тренінгів на базі опорних закладів освіти
відкрити  (на попередньому сайті) Організація тренінгів на базі опорних шкіл області
3. Організація і проведення дистанційних тренінгів для педагогів області
відкрити  (на попередньому сайті) Організація дистанційних тренінгів для педагогів області
 
Науково-методична робота
1. Форми співробітництва з РМК області
 • Консультування з питань інформатизації установ освіти області, з питань підготовки, організації та проведення інтелектуальних змагань
 • Проведення нарад з відповідальними за інформатизацію, керівниками закладів освіти, керівниками МО
 • Проведення тренінгу для відповідальних за інформатизацію з актуальних питань інформатизації освіти регіону
 • Організація мережевого спілкування та обговорення проблемних питань (віртуальні МО, он-лайн спільноти, форуми, вікі-обговорення)
 • Допомога в організації роботи районних опорних закладів освіти
 • Проведення консультацій педагогічних працівників області та ЗОІППО із проблем підвищення професійної компетентності, впровадження інновації, самоосвіти, по роботі з програмним забезпеченням загального і навчального призначення.
 • Науково-методична допомога базовим закладам освіти з актуальних проблем навчання та виховання учнівської молоді.
2. Організація і проведення семінарів, тренінгів на базі ЗОІППО
відкрити  Графік семінарів та тренінгів.
3. Організація участі у виставках, конкурсах, олімпіадах і турнирах.
відкрити  Організація участі у виставках, конкурсах, олімпіадах і турнирах.
 
Участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних виставках, конкурсах, форумах, конференціях, тощо.
 
24 квітня 2012 рік, Перший Всеукраїнський з’їзд учителів інформатики
28-29 листопада 2012 5-а міжнародна конференція Intel «Чему и как учиться и учить в XXI веке». Учасник Чернікова Л.А. Детальніше...
29 - 30 листопада 2012. Всеукраїнська школа педагогічної майстерності «Конкурс «Учитель року» – досвід, проблеми та перспективи», день перший, день другий, детальніше...
 
4. Проведення регіональних науково-методичних заходів:
відкрити  Проведення регіональних науково-методичних заходів та організаційно-методична робота
Участь у Всеукраїнських та регіональних проектах та програмах:
Координація Всеукраїнських експериментів, проектів і програм:
 • Intel® Навчання для майбутнього (Чернікова Л.А.)
 • Партнерство у навчанні (Чернікова Л.А.)
 • Цифрові технології (Телятник К.В.)
 • Допрофільне навчання з ІKT в гуртках «Інтершкола» (Васильченко С.В.)
 • 1 учень - 1 комп’ютер (Васильченко С.В.)
 • Он-ляндія – безпечна веб-країна (Сокол І.М.)
 • Шлях до успіху (Васильченко С.В)
 • Альфанетшкола (Телятник К.В.)
 • Відкритий світ (Телятник К.В.)
 • Безпечне використання ІКТ (Сокол І.М.)
 • Учителі в он-лайні (Сокол І.М.)
Координація регіональних експериментів, проектів і програм:
 • Формування та розвиток ІТ компетентності педагогів та учнів (Чернікова Л.А.)
 • Створення єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області (Григоренко О.Г., Телятник К.В)
 • Віртуальна школа програмування (Федько О.М., Кревсун Ю.М.)
 • Рік інформаційних технологій на ЗапоВікі (Сокол І.М., Телятник К.В.)
 • Рік мережевої взаємодії на ЗапоВікі (Сокол І.М.)
 
Зав. Центром: Л.А. Чернікова
10.01.2012
Опубликовано в Архивные материалы
Телятник К.В. Використання сучасних ІКТ в організації навчально-виховного процесу. Методичні рекомендації Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2010-2011 навчальному році. – Запоріжжя, 2010. – С.114-125.
Черникова Л.А. Единое информационно-образовательное пространство Запорожской области: концепция, принципы построения и перспективы развития // газета «Освітянський простір», №13-14, 2010.
Телятник К.В. Единое информационное образовательное пространство региона с точки зрения областной методической службы // Сборник материалов ІІ Международной конференции «Инфо-Стратегия 2010.UA: Общество. Государство. Образование». – Севастополь, 2010.
Телятник К.В. Впровадження в роботу загальноосвітніх навчальних закладів запорізького регіону методів організації навчального та виховного процесу, заснованих на використанні сучасних ІКТ», Всеукраїнська науково-практична конференція «ІКТ в освіті», м. Севастополь, червень
Телятник К.В. Єдиний інформаційний освітній простір як середовище для забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників, Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів сільських регіонів», м.Запоріжжя, квітень
 Крутій К.Л., Чернікова Л.А. Концептуальні основи створення єдиного інформаційного простору вищого навчального закладу (на прикладі Запорізького ІППО)//Сборник научних статей І Международного образовательного форума «Личность в едином образовательном пространстве» под науч. ред. проф. К.Л. Крутий – Запорожье: ООО «ЛИПС» ЛТД, 2010. с.284-286.
Чернікова Л.А. Формування ІКТ компетентності педагогів в контексті розвитку освітнього інформаційного простору регіону //Сборник материалов ІІ Международной конференции «Инфо-Стратегия 2010.UA: Общество. Государство. Образование». – Севастополь, 2010. – с. 36-40.
Чернікова Л.А. Шкільна інформатика як феномен сучасної системи освіти // Комп’ютер у школі та сім’ї. № 2, 2010, с. 14-16.
Чернікова Л.А. Регіональна модель формування ІКТ компетентності педагогів у системі післядипломної освіти // Комп’ютер у школі та сім’ї. № 6, 2010, с. 24-27.
Електронний навчальний посібник «Стилістика. Культура мовлення. Риторика (частина І) для 10—11 класів. (Путій Т.М., Курінна А.Ф., Телятник К.В.). Схвалено для використання в ЗНЗ (протокол комісії з мов національних меншин НМР з питань освіти МОНУ № 4 від 30.06.2010)
Електронний методичний посібник з образотворчого мистецтва, художньої культури та креслення (Башкардін О.М., Телятник К.В.) гриф МОНУ
Інформатика : 9 кл. : зб. завдань / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько.– К. : Генеза, 2010. – 240 с. : іл. (Умовн. друк. арк. 19,5)
Інформатика : 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010. – 296 с. : іл 
Інформатика : 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, профільн. рівень / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010. – 304 с. : іл
Сопіна І.М. Соціальні мережі : [збірник] /упорядник Н. Вовковінська; за наук.ред.канд.фіз-мат.наук В.Лапінського //  Спілкування в мережі Інтернет. – К.: Шкільний світ. – 2010. – С. 76–90.
Телятник К.В. Информационная среда учебного заведения и района в контексте развития образования Запорожского региона. Инфо-Стратегия 2009. Общество. Государство. Образование : сборник материалов І Международной конференции. – Самара, 2009. – С.85-87.
Васильченко С.В. Зміст, технології та навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти Інформатика. Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2009-2010 навчальному році /Методичні рекомендації (частина 2), Запоріжжя, 2009, с. 205-229.
Васильченко С.В., Чернікова Л.А. Семінар «Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики в 9 класі» в Запорізькій області //«Комп’ютер у школі та сім’ї», №4, 2009, с. 54-56.
Черникова Л.А. Региональный образовательный проект «Формирование и развитие ИКТ-компетентности педагогов Запорожской области» (из опыта работы). //Материалы XVI Международной конференции «RELARN – 2009». Москва – Санкт-Петербург, 2009. с. 297-301.
Черникова Л.А. Создание единого образовательного пространства Запорожской области: организационно-методический аспект // Материалы Первой Международной научно-практической конференции «Инфо-стратегия 2009». Самара, 2009. с. 93-94.
Чернікова Л.А. Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога // Постметодика. № 4, 2009, с. 46-50.
Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. : іл.
Телятник К.В. Проблеми інформаційного супроводу навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу //Завуч. Усе для роботи. №1, 2009
Аджимян О.Р., Сопіна І.М. Авторська програма «Технологія Веб 2.0» / О.Р. Аджимян, І.М. Сопіна // Інформатика. – 2009. – № 38. – С. 4–8.
 Сопіна І.М. Соціальні мережі / І.М. Сопіна // Інформатика. – 2009. – № 43. – С. 17–20
 Сопина И.Н. Использование технологи Веб 2.0 в системе управления общеобразовательным учреждениями / И.Н.Сопина // Тезисы докладов І Международной научно-практической конференции «Инфо-Стратегия 2009» (30 июня-1 июля 2009 г.). – Самара : ООО «Издательство Книга». – 2009 – С.17-18
Чернікова Л.А. Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів ЄС». Полтава, 2008. с 40-42.
Чернікова Л.А. Освіта в інформаційному суспільстві. //Матеріали Третьої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх». Київ, 2008. с. 73-78.
Чернікова Л.А. Концептуальні підходи до формування ІКТ-компетентності учителя в системі післядипломної освіти. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка вчителя як конкурен¬то-спроможного фахівця в умовах модернізації освіти в Україні». Рівне, 2008.
Телятник К.В. Проблеми і перспективи української мови як мови науки інформатики. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова як чинник формування громадянина України». Запоріжжя, 2008.
Телятник К.В. Задачі на спільну роботу в курсі математики середньої школи. Запоріжжя, 2008.
Інформатика: Універсальний Збірник: 10 кл. / В.А. Ребрина, Й.Я. Ривкінд, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К.: Ґенеза, 2008. – 208 с.: іл.
Інформатика: 10 кл.: Дворівн. навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / В.А. Ребрина, Й.Я. Ривкінд, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред.. М.З. Згуровського. – К.: Ґенеза, 2008. – 344 с.: іл.
Васильченко С.В. Електронний посібник „Шкільний курс інформатики” 2003-2008 http://school.ciit.zp.ua/
Васильченко С.В. „Можливості курсу інформатики у формуванні громадянської компетентності учнів”, /Громадянська освіта: методичний посібник для вчителя, Київ, 2008, с.101-108.
Васильченко С.В. Создание информационного пространства в сети Интернет как средство организации методической работы научно-методического центра информатики и информационных технологий обучения. /Педагогічні науки та освіта. Збірник наукових праць ЗОІППО, випуск ІІІ, Запоріжжя, Тов «ЛІПС» ЛТД, 2008, с. 41-48.
Сопіна І.М. Використання ІКТ на батьківських зборах. Мій досвід / І.М. Сопіна // Інформатика. – 2008. – № 13. – С. 22–24.
Чернікова Л.А. Формування ІКТ-компетентності педагогів: зарубіжний та вітчизняний досвід // Педагогічні науки та освіта. Вип. ІІІ. - Запоріжжя, 2008. с. 224-231.
Чернікова Л.А. Концепція інформатизації Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. № 6, 2007, с. 74-86.
Васильченко С.В. «Школі потрібен досвідчений вчитель інформатики». Збірник матеріалів конференції «Особливості управління сільською школою на сучасному етапі розвитку суспільства» / Редкол.: В.Я. Ястребова та ін. – Запоріжжя. – 2007. – 296 с.
Васильченко С.В. Методичні рекомендації учителям інформатики. Організація та зміст освітнього процесу в навчально- виховних закладах Запорізької області в 2007-2008 навчальному році. Методичні рекомендації. У 2-х ч. / упоряд. В.Я.Ястребова. - Частина 2. - Запоріжжя, 2007, 299 с. - C.122-129
Чернікова Л.А. Інформаційне суспільство і його структурні компоненти. // Організація і зміст освітнього процесу в навчально-виховних закладах Запорізької області. Запоріжжя, 2007. с. 25-32.
Чернікова Л.А. Науково-методичне забезпечення інформатизації освіти Запорізької області  // Комп’ютер у школі та сім’ї, №1.- 2006. -с.6-10.
Федько О.М. Основні напрямки інформатизації освіти Запорізької області // Комп’ютер у школі та сім’ї. №1, 2006, с.3-6.
Васильченко С.В. Повторення й узагальнення навчального матеріалу в проектній діяльності учнів // Комп’ютер у школі та сім’ї. №1, 2006, с.28-30.
Чернікова Л.А. Особливості викладання курсу інформатики у 2006-2007 н.р. // Організація і зміст освітнього процесу в навчально-виховних закладах Запорізької області. Запоріжжя, 2006, с.88-99.
Циммерман Г.А., Циммерман О.В., Федько О.М. Моделювання і програмування інформаційних задач. Збірник навчальних програм профільних спецкурсів з інформатики. Запоріжжя: Прем’єр, 2004
 Чернікова Л.А. Основні завдання курсу інформатики у 2004-2005 н.р.// Методичні рекомендації закладам освіти Запорізької області. – Запоріжжя: Прем’єр, 2004, с.120-128.
Чернікова Л.А. Формальна логіка. 8-11 класи. // Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Прем’єр, 2003. с.260-265.
Черникова Л.А. Компьютерно-ориєнтированные технологии обучения. // Просвіта. № 3, 2003.
Чернікова Л.А. Програма «Intel® Навчання для майбутнього» на Запоріжжі // Післядипломна освіта в Україні. № 2. 2005. с. 44-48.
 Збірник навчальних програм профільних спецкурсів з інформатики для 8-11 класів. Упорядник Чернікова Л.А. – Запоріжжя: Прем’єр, 2004. – 112 с.
Васильченко С.В., Курган А.В., Сикорский Р.Ю., Черникова Л.А. Информатика 10-11 класс. Тематические аттестации по курсу   информатики для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных учебных заведений. – Запорожье: Премьер, 2003 – 100 с.
Черникова Л.А. Концепция непрерывного образования в курсе информатики средней школы.// Зб. науков. праць «Професійне становлення педагогічних працівників», вип. 5. Запоріжжя, 1997.
Черникова Л.А., Лингур И.В., Черкасова Л.В. Использование новых информационных технологий в учебном процессе начальной школы.// Материалы IV Украинской конференции «Использование ПЭВМ в учебном процессе высших и средних заведений», Львов, 1996.
Страница 1 из 4