• Тел: 061 236-30-99
  • Email: сiit.zp@gmаil.com
  • Ресурси:

Історія кафедри

Прочитано 5055 раз
Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті була створена 1 лютого 2013 року за рішенням Вченої ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР (протокол № 1 від 31.01.2013) шляхом реорганізації обласного науково-методичного центру інформатики та інформаційних технологій в освіті.
Актуальність роботи кафедри зумовлена пріоритетними напрямками державної політики в освітній галузі, які визначені у таких документах: Законах України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» та «Про Національну програму інформатизації», Указах Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», Державній цільовій програмі «Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року» та ін.
Розвиток глобального процесу інформатизації суспільства веде до формування не тільки нового інформаційного середовища проживання людей, але й нового, інформаційного укладу їхнього життя і професійної діяльності. Це означає, що і система освіти повинна вирішувати принципово нову глобальну проблему, пов'язану з підготовкою учнів до життя і діяльності в умовах інформаційного світу.
Принципово нових підходів потребують і проблема інформатизації самої освіти не тільки як стратегічно важливий напрям розвитку власне системи, але і як фундаментальна наукова проблема.
Це ставить нові завдання і перед системою підвищення кваліфікації вчителів, тому що саме від рівня розвитку ІТ-компетентності педагогів залежить успішність процесу інформатизації. Це зумовлює необхідність створення ефективної, динамічної, гнучкої системи підвищення кваліфікації вчителів у галузі інформаційних технологій.
 
Склад Кафедри у 2018 році:
- Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.
- Іванов С.А., доцент, к.т.н.
- Сокол І.М., доцент, к.п.н.
- Телятник К.В., старший викладач
- Собакар О.О., старший викладач

За сумісництвом:
- Задорожкіна Я.С., старший викладач
- Іванісова С.І., старший викладач
- Чернікова Л.А., доцент, к.п.н.
- Давидовський М.В., старший викладач
- Назаренко Д.А., старший викладач
 
 
Склад Кафедри у 2017 році:
- Швець Ю.О., завідувач кафедри, доцент, к.ф-м.н.
- Чернікова Л.А., доцент, к.п.н. (0,5 ст. за сумісництвом)
- Іванов С.А., доцент, к.т.н.
- Сокол І.М., старший викладач, к.п.н.
- Телятник К.В., старший викладач
- Собакар О.О., старший викладач
- Задорожкіна Я.С., старший викладач (0,5 ст. за сумісництвом)
- Іванісова С.І., старший викладач (0,5 ст. за сумісництвом)
 
Склад Кафедри у 2014-2016 році:
- Чернікова Л.А., завідуча кафедри, доцент, к.п.н.
- Швець Ю.О., доцент, к.ф-м.н.
- Іванов С.А., доцент, к.т.н.
- Сокол І.М., старший викладач, к.п.н.
- Телятник К.В., старший викладач
- Собакар О.О., старший викладач
- Задорожкіна Я.С., старший викладач
- Нікулочкіна О.В., доцент (0,5 ставки)
- Іванісова С.І., методист
 
Склад Кафедри у 2013 році:
- Чернікова Л.А., завідуча кафедри, доцент, к.п.н.
- Швець Ю.О., доцент, к.ф-м.н.
- Іванов С.А., доцент, к.т.н.
- Васильченко С.В., старший викладач
- Телятник К.В., старший викладач
- Сокол І.М., старший викладач
- Іванісова С.І., методист
  • Освітянський простір. №15-16 2010.