• Тел: 061 236-30-99
 • Email: сiit.zp@gmаil.com
 • Ресурси:

Мета, завдання та напрями роботи кафедри

Прочитано 8621 раз
Мета роботи:  забезпечення якісної післядипломної освіти працівників освіти в галузі інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, науково-методичний супровід процесу інформатизації освіти Запорізької області.
 
Завдання діяльності Кафедри:
 • теоретико-методологічне обґрунтування регіональної моделі формування та розвитку ІТ-компетентності педагогів області в системі післядипломної педагогічної освіти, забезпечення безперервності цього процесу та його науково-методичний супровід у курсовий та міжкурсовий період;
 • якісне викладання навчальних дисциплін, курсів, спецкурсів та інших типів навчальних занять, які включено до ліцензованих навчальних планів курсів підвищення кваліфікації працівників освіти за профілем Кафедри, розробка та вдосконалення їх навчально-методичного забезпечення, впровадження в освітній процес сучасних педагогічних технологій;
 • розробка концептуальних засад та шляхів розвитку системи освіти Запорізької області на основі впровадження та інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, науково-методичний супровід інформатизації освіти Запорізької області, координація освітніми проектами, педагогічними експериментами та дослідницькою діяльність закладів освіти області щодо впровадження ІКТ;
 • розбудова єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької області з метою забезпечення доступу всіх учасників освітнього процесу до якісної освіти та електронного освітнього контенту, розвиток віртуальних педагогічних спільнот;
 • здійснення науково-теоретичних досліджень, експериментальної діяльності, розробка інновацій за профілем Кафедри;
 • науково-методичний супровід розвитку творчості та обдарованості учнів Запорізької області в галузі інформатики та інформаційних технологій, медіаосвіти, STEM-освіти;
 • здійснення функцій зв’язків із громадськістю з метою створення позитивного іміджу інституту та Кафедри серед педагогічного загалу, владних структур та засобів масової інформації області, України та серед міжнародних партнерів.
 
Напрями роботи Кафедри:
 • освітня діяльність – організація і проведення навчання всіх категорій працівників освіти Запорізької області в галузі ІКТ з метою формування та розвитку їх ІТ-компетентності, підвищення рівня їх інформаційної культури;
 • науково-методична діяльність – науково-методичний супровід учасників освітнього процесу з питань інформатизації освіти, медіаосвіти, STEM-освіти розробка необхідних науково-методичних матеріалів;
 • наукова діяльність – організація досліджень та участь у проведенні педагогічних експериментів в галузі інформатизації освіти, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність закладів освіти;
 • організаційно-методична діяльність – координація освітніх проектів в галузі ІКТ та забезпечення взаємозв’язку всіх ланок освіти Запорізької області щодо використання інформаційних технологій;
 • партнерська діяльність – залучення до співпраці провідних вітчизняних та міжнародних організацій з метою запозичення та розповсюдження передового досвіду з впровадження інформаційних технологій в освітній процес.